Share To:
Ang Pandesal Ni Fande

Ang Pandesal Ni Fande

Romance

9.8

Author : Aum Brixton

Publisher : goodnovel

Synopsis

Lumaki sa hirap si Fande hanggang makilala n'ya ang isang matanda na babago ng buhay niya, mula sa pagiging mahirap ay makakaranas ito ng yaman at magiging taliwas sa paniniwala.