Share To:
The story of us

The story of us

Romance

8.3

Author : IM Enelanra 23

Publisher : goodnovel

Synopsis

Paano mo mapapa amo o mapapalapit ang isang mailap na babaeng probinsya sa isang katulad mong tinaguriang playboy at heart breaker at kasama pa nito ang pagiging campus crush idagdag pa nakakabit sa iyong pangalan ang pagiging tanyag na tao sa pilipinas maging sa buong mundo ano ang mangyayari kung pag sasamamahin ang dalawang magkaibang mundo